ต้อนรับคณะศึกษาดูงานธนาคารขยะ

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหังฟาน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และสมาชิกธนาคารขยะชุมชนดอนตำแย ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม และองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เข้าศึกษาดูงานธนาคารขยะชุมชนดอนตำแย