ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟาน /กลางบ้าน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะดูงานจากอำเภอขามทะเลสอ โดยท่านอรวรรณ มีใหม่ นายอำเภอขามทะเลสอ มอบหมายให้นางสาวรุ่งกานต์ พุทธัมรงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน (ชำนาญการพิเศษ) นำคณะเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะต้นทาง สู่ธนาคารขยะชุมชนของธนาคารขยะ ชุมชนหนองหัวฟาน/กลางบ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปปรับใช้และสู่การปฏิบัติในบริบทของท้องที่ต่อไป
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอขอบคุณคณะดูงานทุกท่านที่ให้เกียรติเทศบาลในการต้อนรับท่านด้วยความยินดียิ่ง🙏🙏
———————————————–
ภาพข่าว: เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน