“ถนนสีเขียวตัวอย่าง” ภายในชุมชนเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

“ถนนสีเขียวตัวอย่าง” ภายในชุมชนเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน


ภาพข่าว : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน