“ทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ประจำเดือนเมษายน 2564”

วันที่ 19 เมษายน 2564
กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำกิจกรรม “ล้างทำความสะอาด
เทศบาลหนองหัวฟาน” ประจำเดือนเมษายน เพื่อเป็นการทำความสะอาดให้ตลาดมีความสะอาดอยู่เสมอ ทั้งยังป้องกันและเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 โดยวิถีแบบ New Normal
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ทำความสะอาด ตลาดสดเทศบาลหนองหัวฟาน” ประจำเดือนเมษายน เพื่อเป็นการทำความสะอาดให้ตลาดมีความสะอาดอยู่เสมอ ทั้งยังป้องกันเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 โดยวิถีแบบ New Normal
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน