ทำความสะอาดประปา ทั้ง 4 ระบบ

กองการประปาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การทำความระบบผลิตน้ำประปาทั้ง 4 ระบบ
ช่วงระหว่างวันที่ 7-10 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-14.00 น.
จึงขอให้ประชาชนทำการสำรองน้ำไว้ใช้ในเบื้องต้น…….

ขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน