ทำความสะอาดโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน

วันที่  28 ตุลาคม 2564  ณ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ให้ความอนุเคราะห์โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
ในการนำรถบรรทุกน้ำฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน และอาคารเรียน
เป็นการทำความสะอาดเพื่อรองรับการเปิดเรียนต่อไป…
——————————————–
ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน