ทำจิตรอาสาช่วยกันทำสนามเด็กเล่นให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 23 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ทำจิตรอาสาช่วยกันทำสนามเด็กเล่นให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน