ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุและผู้พิการ และร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีกองทุนศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน