ทำบุญเลี้ยงเพลพระเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาลฯ ร่วมทำบุญเลี้ยงเพลพระ เนื่องด้วยครบรอบ 3 ปี การขึ้นสำนักงานใหม่เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน