ทีมผู้บริหารเยี่ยมธนาคารขยะชุมชนดอนตำแย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์ รองนายกเทศมนตรี นายยงยุทธ ประจวบกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจคณะกรรมการธนาคารขยะชุมชนดอนตำแย
มีการเปิดธนาคารรับซื้อและบริหารจัดการขยะ ประจำเดือนมิถุนายน 2564
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน