ทุกท่าน ที่กลับมาจากพื้นที่ควบคุมเข้มงวดสูงสุด พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่เสี่ยงโควิด-19 ทุกท่าน ขอให้ท่านแจ้งผู้นำหมู่บ้าน อสม. เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข รพสต. ก่อนเข้าพักที่บ้าน..และควรกักตัวเองอยู่เฉพาะในบ้าน 14 วัน

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน