ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ติดตามงานและมอบนโยบายการบริหารท้องถิ่น

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 ท่านท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา พร้อมผอ.กลุ่มงานท้องถิ่นฯ มาติดตามงานและมอบนโยบายการบริหารท้องถิ่นแก่ นายกและปลัดท้องถิ่นอำเภอขามสะแกแสง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน