ธนาคารขยะชุมชนดอนม่วงประจำเดือนมีนาคม 2565

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ ศาลาบ้านดอนม่วง

กองสาธาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดย นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วย นายจตุพล นันทน์ธนกูล หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ได้ออกเยี่ยมธนาคารขยะชุมชนดอนม่วงดูการบริหารจัดการรับฝกากขยะของสมาชิกและได้มอบป้ายธนาคารขยะ,ป้ายข้อบังคับ,ป้ายบอกราคาขยะ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะต้นทาง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา

———————————————-
ภาพข่าว : กองสาธาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน