ธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟาน ชุมชนกลางบ้าน

วันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข พร้อมดวยหัวหน้าส่วนราชการ ได้เยี่ยมธนาคารขยะดูการบริหารจัดการขยะและมอบป้ายธนาคารขยะ ป้ายข้อบังคับและป้ายบอกราคาให้กับธนาคารขยะชุมชนหนองหัวฟานและชุมชนกลางบ้าน โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
———————————
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
(🏠เทศบาลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำทางการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่แนวทางเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ยั่งยืน🏡🏠)