ธนาคารขยะชุมชนหินตั้งและชุมชนหัวหนอง

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ธนาคารขยะชุมชนหินตั้งและชุมชนหัวหนอง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนาย
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้เยี่ยมธนาคารขยะชุมชนหินตั้งและชุมชนหัวหนองเพื่อดูการบริหารจัดการขยะและมอบป้ายธนาคารขยะ ป้ายข้อบังคับและป้ายบอกราคา โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และได้มอบเครื่องดื่มเพื่อกำลังใจแก่คณะกรรมการธนาคารขยะอีกด้วย
———————————
(🏠เทศบาลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำทางการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่แนวทางเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ยั่งยืน🏡🏠)

ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน