นายกเทศมนตรีประชาสัมพันธ์เสียงตามสายพบประชาชน

วันที่ 12 กรกฎาคม  2564  เวลา 08.10 น.

นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนชาวเทศบาล
เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด- 19 จังหวัดนครราชสีมา คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา
เริ่มมีผลบังคับใช้ 12 กรกฎาคม 2564 การเตรียมสถานที่ในการกักตัวของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
และการติดตามดูแลผู้กักตัวที่บ้านในเขตเทศบาล และการปฏิบัติตนของประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19
รวมถึงการงดจัดตลาดนัด ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้น…..
เทศบาลตำบลหนองหัวฟานมีความห่วงใยพีน้องประชาชนทุกท่าน
และจะก้าวผ่านสถานกาณ์นี้ไปพร้อมกัน
———————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน