นายกเทศมนตรีพบประชาชนผ่านเสียงตามสายเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน 30 ธันวาคม 2564

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายพบประชาชนในวันสิ้นปีปฏิทินเพื่อแจ้งข่าวสารการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และโครงการที่จะดำเนินการในห้วงปี 2565 โดยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 7วันอันตรายให้ประชาชนมีความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง และมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านให้มีการแจ้งรายงานการเดินทางกลับภูมิลำเนาต่อ อสม.เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์โควิด-19 และมีการจัดตั้งจุดบูรณาการเพื่อประชาชน ในการดูแลผู้ที่สัญจรไปมา
-เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่โรงพยาบาลขามสะแกแสง ตามประกาศของโรงพยาบาล
-การห้ามจุดเผาซังข้าว จุดป่าอ้อย ซึ่งมีกฏหมายบังคับใช้ อย่างจริงจัง
-การกำจัดขยะในครัวเรือนตามโครงการปลอดถังขยะซึ่งได้รณรงค์กำจัดขยะของตนเอง มีการคัดแยก การกำจัดขยะเปียกเพื่อปุ๋ยหมัก ทำปุ๋ยจากใบไม้ใบหญ้า
ทั้งแจ้งโครงการที่จะดำเนินการในปี 2565 คือโครงการ Zero Waste การบริหารจัดการขยะชุมชนนำร่องซึ่งมีฐานการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ และท้ายนี้ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟานได้อวยพรเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 ขอให้ประชาชนชาวเทศบาลตำบลหนองฟานทุกคน ให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ทั้งครอบครัว ตลอดปีและตลอดไป
—————————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์   เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน