นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟานเข้ารับโล่ “คนดี ศรีโคราช”

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายระยอง  พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น ‘คนดี ศรีโคราช” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมสโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา