ประกาศการจัดทำฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560