ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก (ปรับปรุงผิวจราจร AC)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก (ปรับปรุงผิวจราจร AC) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.68-004 สายถนนเทศบาล 4 ชุมชนดอนม่วงสามัคคี บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง