ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๖๘-๐๑๖ ซอยอุดมทรัพย์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๖๘-๐๑๖ ซอยอุดมทรัพย์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :