ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้งถนนลาดยางแอสฟัสติก ถนนเทศบาล ๒

ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้งถนนลาดยางแอสฟัสติก ถนนเทศบาล ๒