ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน