ประกาศราคากลางจัดซื้อสารส้ม

เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศราคากลางจัดซื้อสารส้ม