ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายโฮ่

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายโฮ่