ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกรอบฝั่งสระหนองโพธิ์

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกรอบฝั่งสระหนองโพธิ์ (ใหม่) เพื่อปรับภูมิทัศน์

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขุดลอกรอบฝั่งสระหนองโพธิ์ รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบ