ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง

เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน

ขอประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด