ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองไส้ไก่

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคลองไส้ไก่