ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ (ศพด.เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน) ปีงบประมาณ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ (ศพด.เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน) ปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :