ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ถ.คสล.ทางหลวงชนบท ด้วยวิธีประกวดราคา

เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ขอประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร ถนน คสล.ทางหลวงชนบท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)