ประกาศ ยกเลิกประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง

เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ยกเลิกประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง