ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีความประสงค์ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้ จำนวน 25 รายการ