ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานขอเชิญชวนเด็กๆ มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 กำหนดจัดงานวันเด็ก ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน แล้วเจอกันนะคะเด็กๆๆ