ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาจากเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน

ตามที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้รับคำร้องเรียน/ร้องทุกข์ เนื่องจาก ท่อข้ามถนนเดิมบริเวณซอยตาลคู่ ระบายน้ำไม่ทัน ทำให้น้ำท่วมขังบริเวณถนนดังกล่าว เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยการใช้รถขุดเล็ก ลอกตะกรอนดินภายในรางระบายน้ำเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวกยิ่งขึ้น

ภาพข่าว : กองช่าง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน