ประชาสัมพันธ์การหลีกเลี่ยงเส้นทาง “ซอยไร่นา” รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.68-029″