ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน “งดเผาป่า งดเผาซังข้าว งดเผาอ้อย งดการเผาไร่นา”

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 15.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ออกดับไฟตอซังข้าวของพี่น้องประชาชน ในการนี้จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ งดเผาป่า งดเผาซังข้าว งดเผาอ้อย งดการเผาไร่นา เนื่องด้วยสภาพอากาศร้อน และเป็นช่วงฤดูพายุลมร้อน เนื่องด้วยอาจจะเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง จึงขอความร่วมมือ งดการเผาป่า งดเผาซังข้าว งดเผาอ้อย งดการเผาไร่นา ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน..

…จึงขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน…