ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทาง ถนนทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.-68-018

ขอประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางซอยราษฎร์บำรุง
เนื่องด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
กำลังดำเนินการก่อสร้างทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยราษฎร์บำรุง ชุมชนหนองน้ำรั่ว หมู่ที่ 3
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน จึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
****จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้****
🙏🙏🙏🙏🙏
ภาพข่าว: