ประชาสัมพันธ์ให้เดินรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ตำบลหนองหัวฟาน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกับโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน จะดำเนินกิจกรรมในการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาขิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ตำบลหนองหัวฟาน โดยเส้นทางในการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ตามเส้นทาง ดังนี้
1. ตั้งขบวนหน้าเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
2.เดินขบวนผ่านตลาดสดหนองหัวฟาน (ตลาดน้อย)
3. เลี้ยวขวาเข้าถนนเทศบาล 3 (หน้าโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน)
4. เลี้ยวขวาบริเวณป้ายหมู่บ้านดอนทะยิง
5. เดินตามเส้นทางถนนเทศบาล 1 ตลาดสด (ตลาดน้อย)
**ในการนี้จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน**