ประชาสัมพันธ์ ล้างทำความสะอาด ระบบประปา ทั้ง 4 ระบบ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มีความจำเป็นต้องทำความสะอาด ระบบการผลิตน้ำประปา ทั้ง 4 ระบบ เพื่อให้การผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ดังนั้นจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ในการหยุดจ่ายน้ำตามวันและเวลาดัวกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้ทำการสำรองน้ำไว้ใช้ในเบื้องต้น
จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
…ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาส นีั้ ….