ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล
นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี นายยงยุทธ ประจวบกลาง เลขานุการนายกเทศมนตรี นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นางสาวชุติกาญจน์ บุญยืน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายไชยวัฒน์ สมัยกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565
————————————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน