ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2566-2570

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2566-2570
———————————-
ภาพข่าว:สำนักปลัดเทศบาล