ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรม เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ปี๒๕๖๒

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหัวฟานจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมเมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ปี๒๕๖๒

#ให้กับผู้บริหาร พนักงานเทศบาล หน่วยงานราชการในเขตพื้นที่เทศบาล ผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน