ประชุมซักซ้อม อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมจุดบริบูรณาการจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ.อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีผู้สูงอายุตำบลหนองหัวหาน
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ได้ประชุมซักซ้อม อปพร. เพื่อเตรียมความพร้อมจุดบริบูรณาการจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566