ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ประธานกรรมการแผนพัฒนาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยคณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล ได้ประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 และร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
———————————————
ภาพข่าว : งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด  เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน