ประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ อาคารส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้ประชุมร่วมกันเพื่อตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อให้การดำเนินการตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่มีความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถอนนให้เป็นไปด้วยความสงบและเรียบร้อย
———————————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน