ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำหนองหัวฟาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน และได้รับเกียรติจากนายจักรกฤษ พิงชัยภูมิ ปลัดอำเภอขามสะแกแสง นายวิโรจ วงศ์วราวรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน นายธนวัฒน์ วงศ์สันติราษฎร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน นางสมหมาย หาญอนุสรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานข้าราชการ และประธาน อสม. ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เพื่อเป็นการหารือแนวทางในการประชาสัมพันธ์สำรวจและลงทะเบียนให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน