ประชุมเวทีการป้องกันเด็กจมน้ำ และเข้ารับรางวัลระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2565

วันที่ 27 มกราคม 2565 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากช่อง
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน มอบหมายให้นายสุริยา มุ่งแฝงกลาง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเวทีการป้องกันเด็กจมน้ำ และเข้ารับรางวัลระดับเขตสุขภาพที่ 9 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2565 ประเภททีมผู้ก่อการดี เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ระดับทอง และบุคคลดีเด่นด้านการป้องกันการจมน้ำระดับจังหวัด ภายใต้มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
——————————–
ภาพข่าว : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน