ประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง พร้อมด้วยประชาชนชุมชนหนองหัวฟานพัฒนาก้าวหน้า และชุมชนกลางบ้านสามัคคี ได้มีประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 เพื่อเป็นชุมชนต้นแบบในด้านการคัดแยกบริหารจัดการขยะต้นทาง และการเป็นชุมชน Zero Waste ต้นแบบ
———————————–
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน