ประชุมในการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ โรงพยาบาลขามสะแกแสง
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เข้าร่วมประชุมซ้อมแผนอุบัติเหตุ ณ โรงพยาบาลขามสะแกแสง โดยมี พ.ต.ท.เชษทิวัตถ์ จันทศร รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรขามสะแกแสง เป็นประธานที่ประชุม และมีอำเภอขามสะแกแสง โรงพยาบาลขามสะแกแสง ท้องถิ่นทุกแห่งในเขตอำเภอขามสะแกแสง เข้าร่วมประชุมในการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่บนโต๊ะ และในวันที่ 8 เมษายน 2564 จะมีการเตรียมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ตามสถานการณ์สมมติ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในอำเภอขามสะแกแสง เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาทเจ็บ