ประมวลภาพภารกิจการจัดตั้งศูนย์สถานที่พักคอย CI- community Isolation สำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ประมวลภาพภารกิจการจัดตั้งศูนย์สถานที่พักคอย CI- community Isolation สำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  ระหว่างวันที่  13-17 กันยายน  2564 ได้ดำเนินการเพื่อเป็นจุดพักคอยกรณีรักษาหายแต่ต้องทำการกักตัว 14 วัน เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 รวมถึงการดูแลผู้ที่ต้องกักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่รอรับการรักษาและรอเตียงจาก รพ. และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เฝ้าระวังดูสถานการณ์ และประสานงานกับทางเทศบาลเพื่อดำเนินการตามสถานการณ์ทุกวัน…….

เทศบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกท่าน……

#เราจะก้าวผ่านไปพร้อมกัน

#savenonghuafan

#ขอบคุณอปพรอสมทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน

#ขอบคุณรพสตหนองหัวฟาาน

 

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน